SuperGradhermetic

La persiana enrotllable orientable Supergradhermetic, permet una perfecta regulació de la llum, de l’entrada de l’aire y protecció de la intimitat, gracies a la orientació de les lames. 

Permet un tancament hermetic.

 

 

SGH.jpg
Especificacions

Mitjançant l’encaix perfecte de les lames, quan la persiana està baixada, s’aconsegueix un total enfosquiment de l’interior. De la mateixa forma, la persiana pot pujar-se, deixant lliure la finestra. Està fabricada amb una al.leació d’alumini, embellida i protegida amb pintures d’alta qualitat, aplicades y termoendurides en un procés continu.

La persiana supergradhermetic permeten la motorització tant amb motors mecànics com amb motors radio.

La seva instal.lació pot ser amb calaix tradicional d’obra, calaixos prefabricat d’alumini  o bé calaixos aïllants tipus tunel.