Rolpac

La Rolpac es una persiana apilable perfecte per l'enfosquiment d'estades com poden ser dormitoris. 

Especificacions

El seu sistema de lames mòbils permet que es recullin plegant-se unes sobre les altres de manera que es redueix l'espai necessari per l'agrupament total de la persiana, permeten així la instal·lació a calaixos nínxol estàndards o prefabricats.

Fabricada amb lames d'alumini buides.  Compta amb un sistema de subjecció de lames que imita la tradicional persiana de corda permeten gran visibilitat i ventilació.