Persiana d’alumini

Persiana enrotllable d’alumini perfilat i termolacat al forn amb espuma de poliuretà injectada.
Per les seves caracteristiques actualment es la persiana més utilitzada. Podriem dir que es la persiana que veiem a diari.

Especificacions

Lames que proporcionen un bon aillament tèrmic i acústic. Actualment es la persiana més habitual. La podem trobar en una gran varietat de colors i amb diferentes mides de lama, així com lames rectes o bé corbes. També es subministra amb espuma d’alta densitat que proporciona majors prestacions en quan a duresa I aillament termic I acustic.

Les persianes d’alumini enrotllables permeten la mecanització tant amb motors mecànics com amb motors radio.

La seva instal.lació pot ser amb calaix tradicional d’obra, calaixos prefabricat d’alumini o pvc o bé calaixos aïllants tipus tunel.