Persiana de Corda o "alicantina"

Les persianes alicantines o de corda ens proporcionen una imatge de les façanes més antigues de les cases de poble.

Fabricades en diferents material, essent la fusta el mes tradicional i atractiu, aportant calidesa i atemporalitat als tancaments.

Especificacions

Les persianes alicantines o de Corda es fabriquen en fusta i PVC. Es composen d'un sistema de lames entrellaçades i unides per unes cadenes flexibles que permeten el seu enrotllament. Comptem amb un sistema d'enrotllament mitjançant corda central accionat manualment.